Skleroterapi ile Hemoroid Tedavisi

Skleroterapi Nedir?

Skleroterapi ile hemoroid tedavisi; makattan dışarı çıkamayan ve kanamaya neden olan hemoroidlerde kullanılan bir yöntemdir ve damarların kanamasını önlemek adına hemoroidal kanalların içine sıvı eklenmesi ile uygulanan bir yöntemdir. Skleroterapi ile hemoroid tedavisi cerrahi olmayan bir tedavidir ve diğer ameliyatsız yöntemler ise infrared koagülasyon, band ligasyonudur. Ameliyatsız yöntemlere giren bu tedavilerin her biri birbirinden etkili ve birbirini tamamlayıcı özelliktedirler. Skleroterapi yöntemi, hemoroid oluşturan yapıları iğne ile kurutmayı amaçlamaktadır. Skleroterapi yöntemi sonrası gaita kaçağı gibi olumsuz durumlar olmamaktadır ve hasta ağrı hissetmemektedir. Çoğunlukla 1.ve 2.evre hemoroidlerde uygulanan skleroterapi yöntemi, anestezi olmadan yapılmaktadır. Anal bölgede; anal fissür, fistül, apse gibi hastalıklara sahip olan kişilerde bu tedavi yöntemi tercih edilmemektedir.

Skleroterapi ile Hemoroid Tedavisi Nasıl Yapılır?

Skleroterapi ile hemoroid tedavisi cerrahi yöntemler dışında olan bir tedavi yöntemidir ve anestezi gerektirmeden yapılmaktadır. 1.evre ve 2.evre hemoroid çeşitlerinde tercih edilmektedir ve makattan dışarı çıkamayan, içerde kanama yapan hemoroidlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Makattan dışarı çıkamayan hemoroidlerin kanama yapmaması ve yok olması adına hemoroidal damarların içine fenol solüsyonu adı verilen bir ilaç enjekte edilmektedir. Enjekte edilen ilaç ile kanama sorunu ortadan kalkmakta ve hemoroid yapıları dışarı doğru çıkıntı yapmamaktadır.

Skleroterapi ile Hemoroid Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Skleroterapi ile hemoroid tedavisi, hemoroid sıkıntısı çeken ve iç hemoroid hastalarına uygulanmaktadır. Hemoroidin ilk evreleri yani 1.ve 2.evlerinde tercih edilmektedir. Hemoroid sıkıntısı ile başa çıkmaya çalışan ve cerrahi yöntemlerle tedavi olmak istemeyen kişiler için oldukça ideal bir yöntemdir.

Skleroterapi ile Hemoroid Tedavisi Fiyatları

Skleroterapi ile hemoroid tedavisi; hastanın hemoroid şiddetine ve operasyonun yapılacağı hastaneye göre fiyatlandırma yapılmaktadır ve skleroterapi ile hemoroid tedavisi hakkında fiyat araştırması yapmak için hastanemiz iletişim hatlarından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Skleroterapi ile Hemoroid Tedavisi İyileşme Süreci

Skleroterapi ile hemoroid tedavisi sonrası hastalar aynı gün içerisinde normal yaşamlarına dönmektedir ve operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenlere uymaları ile iyileşme süreci hızlanmaktadır. İyileşme süreci olarak hemoroidin hastadan yok olmasını ele alabiliriz ve bu da 2 hafta gibi bir süreye tekabül etmektedir.

Skleroterapi ile Hemoroid Tedavisi Avantajları

Skleroterapi ile hemoroid tedavisi cerrahi bir tedavi olmadığı için anestezinin yaratacağı yan etkiler olmamaktadır ve cerrahi dışı bir tedavi olduğu için kişilere bazı avantajları vardır ve bunlar;

  • Ağrısız ve acısız bir işlemdir.
  • Hasta işlem günü günlük yaşantısına dönebilmektedir.
  • Operasyon sonrası hasta tuvalet esnasında herhangi bir zorluk çekmez.
  • Anestezi gerektirmeyen bir tedavidir.
  • Hastaları gaita kaçırma gibi bir sorunla baş başa bırakmaz.
  • Yan etki görülme riski minimum seviyededir.
  • Skleroterapi ile hemoroid tedavisi hastalarda başarılı sonuçlar doğurmaktadır.
  • Hastalığın iyileşme süresi kısa olmaktadır.
  • Yara bakımı ve pansuman gerektirmez.
  • Tekrarlama riski çok düşüktür.

Skleroterapi Zararlı mı?

Skleroterapi, iğne ile kurutma işlemi olarak bilinmektedir ve tedavilerde kullanılmasının hastalara verdiği bir zarar bulunmamaktadır. Ameliyatsız bir yöntem olan skleroterapi hemoroid tedavisi zarar vermekten çok hastaların yararına olan bir tedavi yöntemidir ve hastalar bu yöntem ile acısız, ağrısız bir şekilde şikayetlerinden kurtulmaktadır.